All Posts Author: Beheer KP Sexbierum.nl

Onderduikers op Liauckamastate

De broers Ludo (g. 1917, Malang Ned. Indië - o. 2009, Victoria, B.C. Canada) en Guus (g. 1920, Den Haag) Bertsch worden genoemd als de eerste onderduikers op de boerderdij Liauckamastate (Sexbierum) van veehouder en verzetsleider Rients Bruinsma. Vanaf begin [19] februari 1943 krijgen ze hier onderdak.

"Een eventuele dominee die bij Lolle is geweest.."

Op 29 februari 1944, bijna twee weken na de executie van Lolle Rondaan c.s. en 8 dagen na de landelijke bekendmaking daarvan in de kranten, schrijft Riek Stork, de geliefde van Lolle, in een brief vanuit haar woonplaats Amsterdam aan zijn ouders in Beetgum:

"'k Heb iets naders gehoort over een eventuele dominee die bij Lolle is geweest de laatste nacht voor zijn dood. ..."

Familie Verbanden

Als het aankomt op vertrouwen, het zoeken van hulp en het kunnen delen van geheimen in (levens)gevaarlijke omstandigheden, ligt het voor de hand dat er allereerst gekeken wordt naar (naaste) familie. In het netwerk van de KP Sexbierum komt dit duidelijk naar voren uit de inventarisatie van betrokken families en hun onderlinge relaties

Identificatie van Gerben Désire Oswald

Het overlijden, begraven en identificeren van Gerben is [vanaf het begin en tot lang na de oorlog] met veel vragen en onduidelijkheden omgeven. De 'verwarring' ontstaat al kort na de veroordeling tot de doodstraf te Assen op ma. 14-02-1944 van vijf van de zes mannen die terecht staan wegens 'terrorisme' en hun transport de volgende dag naar Amsterdam, Huis van Bewaring ("Wetering-schans") in afwachting van de executie.

Rechtszaak Polizeistandgericht (Assen) - 14 febr 1944

Zes mensen, Gerben D. Oswald, Lolle Rondaan, Gerrit Schuil, Rients Westra, Folkert Bergsma en Jelle Bruinsma, worden uiteindelijk verdacht en beschuldigd van "terroristische activiteiten" (waaronder betrokkenheid bij de moordaanslag op politieman Van Wijnen etc.).

Op grond van de dan geldende (Duitse) wet en regelgeving i.c. de "Verordening Openbare Orde 1943" (voor het bezette Nederlandse Gebied) worden ze op maandagmiddag 14-02-1944 voor het Polizeistandgericht gebracht te Assen.

Gerrit Kleinveld alias Joop Willemse & mevr. Zuidervelt

De verzetsman Gerrit Kleinveld, een van de oprichters van de Raad van Verzet en vooral beroemd vanwege zijn unieke ontsnapping uit kamp Amersfoort (verfilmd in "De Bunker" met Tom Hoffman - 1992), duikt in 1943 op in de geschiedenis van het verzet van Sexbierum onder de schuilnaam(*) 'Joop Willemse' samen met zijn vrouw 'Gijsje' (Gijbertha van Voorthuizen) en hun dan vierjarige zoontje.