Riek Stork - 'Het Meisje van Lolle'

Tijdens zijn diensttijd in Amsterdam maakt Lolle kennis met een meisje met wie hij al snel verkering krijgt en zich later verlooft. Het verhaal van Lolle en Riek Stork, of zoals ze zichzelf in haar eerste brief aan de moeder van Lolle voorstelt 'het meisje van Lolle', is een ontroerende liefdesgeschiedenis met een dramatisch einde.

Lolle is vanaf okt. '39 als dienstplichtig soldaat gelegerd in een school in de Watergraafsmeer Amsterdam. Bij kerkbezoeken wordt hij regelmatig uitgenodigd door geloofsgenoten uit Amsterdam voor een visite bij hen thuis. Veel dienstplichtigen werden op deze manier geholpen de avonden door te komen en het gemis van familie te verdrijven.