In het kort.....

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt officieel in okt. 1943 de Knokploeg Sexbierum opgericht onder leiding van Rients Bruinsma, veehouder en bewoner van de Liauckamastate. De bij de groep betrokken mannen (onderduikers en streekbewoners) hebben dan al verschillende overvallen, aanslagen en andere illegale acties op hun naam staan.

Onder hen bevindt zich een onderduiker die, nadat hij wordt weggestuurd, in handen van de Duitse Sicherheitsdienst belandt en meer dan 50 mensen verraadt. Ruim twintig van hen worden na razzia's langer dan een maand vastgezet en verhoord. Zes mensen komen om het leven. De KP Sexbierum bestaat na de razzia van 22 nov. '43 niet meer.

De verrader is na de oorlog opgepakt en tot levenslang veroordeeld.


Verzet en verraad op Liauckemastate Sexbierum (Omrop Fryslân, 1994)

Verantwoording

De verhalen op deze site zijn gescheven na (persoonlijke) studie en onderzoek van een grote hoeveelheid bronnen en materialen [zie Bronnen]. De losse verhalen maken onderdeel uit van de omvangrijke geschiedenis van de KP Sexbierum en verzet en verraad in N.W. Friesland.

Toegankelijkheid en beschikbaarheid
Bijvoorbeeld vanwege privacy wet- en regelgeving zijn (nog) niet alle bronnen (publiekelijk) toegankelijk. Hierdoor ontbreekt soms relevante informatie voor het completeren van de verhalen en/ of om de feiten en gebeurtenissen te verifiëren.

Juistheid en volledigheid
De juistheid en volledigheid van de beschikbare bronnen en gegevens is om verschillende redenen vaak sterk wisselend.

Rekening houdend met het voorgaande zijn de verhalen geschreven, zoveel mogelijk gebaseerd op onderbouwde en gecontroleerde gegevens en in de hoop dat aanvulling/ completering zal plaatsvinden door bezoekers/ lezers, betrokkenenen/ verwanten/ familie en belangstellenden/ historici/ onderzoekers.

Voor het doorgeven van op- en aanmerkingen, aanvullingen/ correcties of materialen en verhalen, neem contact op via mail@kpsexbierum.nl of ga naar Contact.

Thema's & Overzicht

De omvangrijke geschiedenis van de KP Sexbierum, verzet en verraad, wordt verteld in verschillende verhalen.

Deze worden opgedeeld in verhalen rondom het verraad en de verrader en de verhalen van het verzet en de verzetsmensen. 

Verzet
Knokploeg
Verraad