Rients Pieters Westra

Rients Pieters Westra, geboren 1-12-1895 te Sexbierum, is het vierde kind van Pieter Harmens Westra (geb. 1867, It Kastieltsje te Pieterbierum) (boer en aardappelhandelaar onder Sexbierum) en Maria Mathijs Bakker (geb. 1869, Mullum) die in 1888 in het huwlijk treden. Rients wordt vernoemd naar oom Rients Bakker van moeders zijde.  

Pieter en Maria krijgen 9 kinderen (5 jongens, 4 meisjes):
o Harmen 1889
o Antje 1890
o Mathijs 1892 - 1897
o Rients 1895
o Wilhelmina 1898
o Reintje 1899
o Mathijs 1903
o Klaas 1905
o Arendtje 1915

Vader Pieter is van Gereformeerde huize (kerkeraadlid) en voedt zijn kinderen in die traditie op. Hij  ziet in Rients niet meteen een opvolger als koopman en dringt er bij hem op aan om boer te worden. Rients volgt dit advies op en wordt boer op een boerderij bij Zurich (frl).

Ondertussen begint hij toch gaandeweg in zaden te handelen en met steeds meer succes. Totdat de handel zo goed loopt dat hij een huis met opslagruimte laat bouwen tegenover het huis van zijn [oudste] broer [Harmen] in Sexbierum. In 1925 begint hij de Fa. R. Westra Zaaizaad en Pootgoedhandel.

Rients Westra en Rients Bruinsma
Foto: Rients Westra (links) en Rients Bruinsma (rechts) - bron: St. Erfgoed Fundaasje - Westra


Rients trouwt, 23 jaar oud, op 15 mei 1919 in Barradeel met Aukje Feikes Bruinsma, 22 jaar oud, nadat zij op 1 mei 1919 in Sexbierum in ondertrouw zijn gegaan. Aukje is geboren op 25 november 1896 in Sexbierum, dochter van Feike Jans Bruinsma en Jantje Rientses van Wijngaarden. 

Rients en Aukje krijgen geen kinderen, maar nemen een pleegdochter aan genaamd Jellie.

Meer verhalen:
o Gevangenschap
o Gevangenisbrieven
o Begraven & Herdenking

Rients Westra 45 jaar

Foto: Rients Westra (45 jaar), 1939. Bron: Tresoar