Gerben Désire Oswald

Afscheidsbrief aan zijn zuster en zwager
Bron: transcriptie uit het boek "De Eerebegraafplaats te Bloemendaal"

Geliefde Zuster en Zwager,

Mag nog eenmaal schrijven en ik hoop dat je je goed zult houden bij 't ontvangen van deze brief. Want dan zal ik weer verenigd zijn met vader en moeder en 't eeuwige leven bezitten. (....) Als je me weer kon terug zien zou je me geheel veranderd terug zien want hier leerde ik grondig Gods woord kennen. Elke avond zongen wij psalmen ter eere Gods en helaas hier pas leerde ik 't 'Onze Vader' kennen. Ik zie er dan ook niet tegen op want ik weet dat Jezus Christus ons op dat ogenblik niet alleen zal laten. Je zult 't wel vreemd vinden dat ik zo schrijf, maar je weet niet wat kracht ik uit de Bijbel kreeg en ontvangen heb. Laat me nu eens vragen hoe 't met Douwe gaat. Ik hoop dat hij reeds gezond en wel is. Catharina ik ga nu eindigen en breng voor mij de hartelijke groeten aan de fam. Stellingwerff en andere bekenden over. 

Met de hartelijke groeten en een stevige poot en zoen van je broer en zwager Gerben.


Het is onbekend of de originele brief van Gerben D. Oswald nog bestaat en waar deze zou kunnen zijn. Verdere informatie hierover kan worden gemaild naar mail@kpsexbierum.nl

Gerben Oswald, Groningen

De laatste (politie)foto van Gerben, huis van bewaring of Scholtenhuis, december '43 Groningen

[Bron: beeldbankwo2.nl - Verzetsmuseum Friesland/ Oorlogs & Verzetsmateriaal Groningen]