Gerrit Schuil

Gerrit Schuil, geboren 15-12-1918 te Harlingen, is de jongste zoon van Jacobus Schuil, bootwerker/ timmerman/ aannemer (geb. 10-11-1881, Harlingen) en Harmke Tigchelaar (geb. 23-3-1880 Harlingen). Hij wordt vernoemd naar de oudste broer van zijn vader (oom) Gerrit. 

Gerrit (jr.) heeft 4 oudere broers en 1 zus:

Sybren     - (geb. 1-9-1907)
Jan         - (geb. 2-12-1908)
Wolter     - (geb. 4-2-1912)
Atje (v)     - (geb. 23-1-1914)
Evert         - (geb. 31-1-1916/ overl. 20-11-1933)

Het gezin woont in de loop van de jaren op verschillende huisnummers (12, 10, 23, 15) aan de Zoutsloot.

Vader Jacobus heeft een Doopsgezinde achtergrond, maar laat dit later varen. Moeder Harmke is van huis uit Nederlands Hervormd en in die traditie worden de kinderen ook geregistreerd [en opgevoed].

Gerrit gaat, na de lager school [1926 - 1932?], vanaf 1932 naar de (5-jarige) Rijks HBS (B?) tot en met 1937:

14-07-1932    - Toelatingsexamen
21-07-1933    - Voorwaardelijk over van I naar II. 
18-07-1935    - Bevorderd naar klas IV. 
18-06-1937    - Geslaagd 

Gerrit vertoont op 15-jarige leeftijd al 'heroische trekken', wanneer hij twee kinderen (3 à 4 jr) die in een trekwagen omvallen en in het water van de Zoutsloot belanden, van verdrinking redt door meteen in het water te springen. Met hulp van een tweede persoon overleven de kinderen het ongeval.

Gerrit Schuil in Uniform
[Bron: fotomateriaal Tresoar]

Na de HBS hoeft Gerrit niet in militaire dienst wegens vrijstelling als gevolg van "vrijloting" binnen de lichting 1938 [Krant 22/7/1937]. De (Haagse) politiek discussiert ondertussen volop over het intrekken van vrijstellingen of 'voorlopige' vrijstellingen.

Gerrit gaat in ieder geval in dienst als kantoorbediende bij Fa. H. Smeding Jr., vetsmelterij & grossierderijen, gevestigt, net als de familie Schuil, aan de Zoutsloot (nr. 29 en 30). Het bedrijf is één van de grootste werkgevers van Harlingen [1930: 56 medew.].

Ondertussen behaalt hij het praktijkdiploma boekhouden van de Vereniging van Leeraren in de Handelswetenschappen op 10 jan. 1939 te Amsterdam.

Vanaf 28 augustus 1939, met de afkondiging van de algemene mobilisatie in Nederland, worden de gevolgen van de dreigende oorlog steeds concreter. Alle dienstplichtigen uit de periode 1924-1939 (lichtingen 1924 t/m 1938) worden opgeroepen.

Als vrijgesteld (buitengewoon) dienstplichtige wordt Gerrit in maart 1940 toch opgeroepen voor militaire dienst. Ongetwijfeld van wege de "mobilisatie wegens oorlog, oorlogsgevaar of buitengewone omstandigheden."

Dienst als gewoon c.q. buitengewoon dienstplichtige: tot opkomst in werkelijke dienst waren buitengewoon dienstplichtigen alleen verplicht in geval van mobilisatie wegens oorlog, oorlogsgevaar of buitengewone omstandigheden. 


Van 10 - 14 mei '40 vechten de Nederlandse militairen tegen het Duitse leger tot aan de capitulatie. Gerrit keert na de capitulatie terug in het bezette Harlingen en zet zijn werk voort bij de Fa. Smeding.
 Gerrit Schuil

[Bron: fotomateriaal Tresoar]