Over de website KP Sexbierum

Naar aanleiding van het landelijke project "Stuk van het Jaar" - thema "Opstand" (2018) en de deelname door Tresoar met "de afscheidsbrief van Folkert Bergsma", is de geschiedenis van de Verzetsgroep Sexbierum opnieuw in de belangstelling komen te staan. Dit heeft onder andere geleid tot de ontvangst van nieuwe documenten en materialen via familie en nabestaanden en de mogelijkheid en wens de geschiedenis verder in kaart te brengen en te completeren. 

Om de hernieuwde belangstelling te ondersteunen en de geschiedenis verder te completeren en publiceren is deze website in het leven geroepen.  

Initiatiefnemers Website

Deze website is een gezamenlijk initiatief van Tresoar, Marre Faber-Sloots en Gosse Beerda. Marre is conservator bij het Fries Verzetsmuseum, voormalig medewerkster van Tresoar en eigenaar van deze website. Gosse is vrijwilliger bij Tresoar en als eigenaar van W3Devpro™ verantwoordelijk voor ontwerp en techniek van de website.

Tresoar financiert deze website en is de bewaarder van talloze, vaak zeer persoonlijke documenten uit het leven van de verzetsmensen. Foto:  Barbara Nijman levert bij Tresoar een bruine koffer met brieven af van verzetstrijder Lolle Rondaan aan haar moeder. Marre Sloots van Tresoar bekijkt met haar de papieren.
Fotograaf: MARCEL VAN KAMMEN - Bron: Friesch Dagblad