Familie Verbanden

Families & Verwantschappen in het KP netwerk

Als het aankomt op vertrouwen, het zoeken van hulp en het kunnen delen van geheimen in (levens)gevaarlijke omstandigheden, ligt het voor de hand dat er allereerst gekeken wordt naar (naaste) familie. In het 'netwerk' van de KP Sexbierum komt dit duidelijk naar voren uit de inventarisatie van betrokken families en hun onderlinge relaties met als middelpunt de twee meest bepalende personen:

- Rients F. Bruinsma           - leider van de KP Sexbierum
- Rients P. Westra               - L.O. vertegenwoordiger en KP Sexbierum

De families van de twee mannen zijn nauw verweven. Allereerst vanwege het huwlijk van Rients Westra met de oudere zus van Rients Bruinsma, maar de verwantschappen gaan verder.

Een belangrijke rol speelt de omvang van de gezinnen met soms 10 tot 13 kinderen en het over het algemeen gedeelde Gereformeerde geloof. Het geslacht Bruinsma is de grootste bindende factor.

Voorbeelden van bijzondere familieconnecties uit het KP en verzetsnetwerk:

o Folkert Bergsma - lid KP Sexbierum en onderduiker
o Meindert Tangerman - 1e onderduikadres van Folkert; oom van Folkert
o Hielkje Bakker - schoondochter van Meindert Tangerman, nicht van Philippus D. Bakker
o Philippus D. Bakker - 2e onderduikadres Folkert Bergsma en zwager van R. Bruinsma

o Marike (Rie) Westra - verkering van Folkert Bergsma, nicht van Rients W.
o Harmen Westra - vader v. Rie, broer v. Rients en Klaas W., onderduikadres; opgepakt
o Antje Bruinsma - echtgenote van Harmen W. en nicht van Rients Bruinsma
o Geb Westra - zus van Rie, verkering van Hendrikus van Urk (lid KP Sexbierum)
o Klaas Westra - broer v. Rients en Harmen W.; onderduikadres W. Noomen; opgepakt
o Wim Noomen - onderduiker bij Klaas W.; klasgenoot MULO Delft van Folkert B.

o Ulbe van Houten - bij voorbereiding overval St. Anna en contact Lolle Rondaan; zwager van een zus van R. Bruinsma

o Jelle Bruinsma - broer Rients en betrokken bij verzet en KP Sexbierum
o Jan F. Bruinsma - broer Rients B., boer Vredenoord, onderduikadres Gijsje Kleinveld
o Hendrik Sijtsma - neef van Rients B., onderduikadres (tuinhuis Liauckama) en opgepakt

Huwlijksrelaties
o Bruinsma
* Jan F. Bruinsma (broer Rients B.) (1891) / Aaltje H. Bruinsma (nicht Rients B.) (1893)

o Bruinsma – Westra
* Rients P. Westra (zwager Rients B.) (1895) / Aukje F. Bruinsma (zus Rients B.) (1898)
* Harmen P. Westra (broer Rients W.) (1889) / Antje H. Bruinsma (nicht Rients B.) (1892)

o Bruinsma - Van Houten
* Hendrik van Houten (broer Ulbe) (1892) / Maaike F. Bruinsma (zus Rients B.) (1893)

o Bruinsma - Bakker
* Aaltje F. Bruinsma (zus Rients B.) (1899) / Philippus D. Bakker (zwager Rients B.) (1898)
* Philippus H. Bakker (neef Ph. D. Bakker)(1905) / Gerbentje Bruinsma (nicht Rients B.)(1917)

o Bruinsma – Sijtsma
* Antje F. Bruinsma (tante Rients B.)(1851) / Sijtse H. Sijtsma (vader Hendrik S.) (1856)
* Hendrik Sijtsma (neef Rients B.) (1892)

o Westra – Bakker
* Pieter H. Westra (vader Rients W.) (..) / Maria M. Bakker (moeder Rients W.) (nicht Dirk & Hendrik Bakker)(1869)

o Bergsma - Tangerman – Bakker
* Betske Bergsma (tante Folkert B.) (1879) / Meindert Tangerman
* Frederik Tangerman (neeft Folkert B.)/ Hielkje Bakker (nicht Ph. D. Bakker)

Verkering
o Bergsma – Westra
* Folkert Bergsma / Maria (Rie) Westra (nicht Rients W.)

[Ga naar een uitgebreid overzicht]

Fatale relaties

Hoe familierelaties ook faliekant verkeerd kunnen uitpakken, blijkt uit de geschiedenis van de verrader Frans Michon die als 'familie van familie' in het KP netwerk beland, nadat hij zich in Harlingen bij Reinhard Roorda meldt:

o Francois Michon - de vader van Frans
o Annie van Maris - 3e vrouw van Francois Michon en stiefmoeder van Frans
o To van Maris - zus van Annie en verloofd met Theo Roorda
o Reinhard Roorda - broer van Theo Roorda en verkering van Ans Michon (zus van Frans)
 

Total: 0 Comment(s)