Kriegsgefangenenpost Vaandrig Vlieger J. Kort

Tussen de aan Tresoar geschonken stukken van de familie Schuil bevindt zich een curieuze 'postkarte' van Vaandrig-vlieger J. Kort aan de familie F. Schuil, Zoutsloot 15, Harlingen. Het gaat om 'kriegsgefangenenpost' met de stempeldatum 20-03-1944.

De kaart is verzonden vanuit Oflag 67, barak 17a, Neubrandenburg, Duitsland. De schrijver van de kaart betuigt medeleven met de familie Schuil vanwege het (vreselijke) lot dat hen en Gerrit getroffen heeft.


Cadet Vaandrig J.M.J. Kort is van geboorte (d.d. 2-12-1919) Harlinger en zoon van Johannes Leonardus Kort en Akke van der Sluis. Het gezin, inclusief dochter Grietje Marie Boukje (geb. 10-07-1915, Venlo), bewoont van +/- 1929 tot 1952 het adres Ambachts-schoolstraat 1.

Vader Johannes is vanaf 1902 in dienst bij de (Rijks) belastingen, vanaf 1916 definitief gevestigd te Harlingen en "viert" d.d. 9-6-1942 (!) zijn 40-jarig jubileum, waarbij commies van de belastingdienst W. Schuil namens de Bond van belastingpersoneel ook het woord voert.

Willem Schuil is van de Sneker familie-tak en geen directe verwant van de Harlinger loot. Echter, Johannes Kort (en zoon J.M.J.) kent Gerrit Schuil via de Harlinger voetbal-vereniging H.Z.C. Johannes is een aantal jaren voorzitter van de vereniging en Gerrit bekleedt daarbinnen ook verschillende functies: kascommissie 1941, bestuurslid 1942. In 1948 bij het 25-jarig jubileum wordt zelfs een naar Gerrit vernoemde beker kado gedaan aan de club (Johannes is op dan al geen voorziter meer).

Op het moment van versturen van de postkaart zit J.M.J. als krijggevangene sinds 15-5-1942 vast in verschillende kampen:

Oflag XIII-b Neurenberg-Langwasser 16-5-1942
Stalag 371 Stanislau 8-8-1942
Oflag 67 Neubrandenburg 17-1-1944

Kort is als Sergeant adspirant reserve officier-vlieger in februari 1939 in dienst van de Koninklijke Luchtmacht. Vanaf 1940 volgt hij de opleiding werktuigbouwkunde aan de MTS Leeuwarden. In juli 1941 wordt hij bevorderd van de 1e naar 2e klas. In '42 wordt zijn opleiding wreed "onderbroken" door de gevangenname. Hij overleeft de kampen en wordt bevrijd door de Russen op 28-4-1945.

Na de oorlog pakt hij zijn studie en carriére bij de luchtmacht verder op. Op 29-7-1946 worden zijn studieboeken via een krantadvertentie te koop aangeboden: Studieboeken 2e en 3e klas MTS Leeuwarden, afd. Werktuigbouwkunde, J.L. Kort Ambachtsschoolstraat 1 Harlingen.

Binnen de Luchtmacht brengt hij het tot commandant van de vliegbasis Twente (27 juni 1969 tot 28 augustus 1971) in de rang van Kolonel-vlieger. [In 1973 is hij als 'hoofd afdeling planning Luchtmacht' lid van de Nederlandse NAVO delegatie betrokken bij Weense MBFR besprekingen Oost-West inzake troepenverminderling Midden Europa.]

Total: 0 Comment(s)