Jelle Bruinsma

Jelle Feikes Bruinsma, geboren 17-10-1909 te Sexbierum, is het negende kind van Feike J. Bruinsma (geb. 1864, Sexbierum ) en Jantje Rientses van Wijngaarden (geb. 1869, Tzum/ overl. 21-1-1941) die in 1890 in het huwlijk treden. Jelle wordt vernoemd naar zijn oom van vaderszijde.

Feike en Jantje krijgen 9 kinderen (5 jongens, 4 meisjes):
o Jan 1891
o Maaike 1893
o Rients 1895
o Aukje 1896
o Aaltje 1899
o Rients 1901
o Jelle 1904 - 12-01-1909
o Botje 1906
o Jelle 17-10-1909/ 27-2-1972

Vader Feike verliest beide ouders al op jonge leeftijd (moeder als hij zeven is, vader als hij 21 jaar is) en blijft op de boerderij Liauckama state wonen. In 1888 is hij betrokken bij de oprichting van de Cooperatieve Stoomzuivelfabriek Sexbierum en is hij de penningmeester in het bestuur. Feike is actief betrokken bij diverse verenigingen binnen Sexbierum. Zo is hij bijvoorbeeld bestuurslid bij de Vereniging ter bevordering van Christelijk Onderwijs, ouderling bij de Generale Synode der Gereformeerde Kerken en bestuurslid bij Begrafenisvereniging De Laatste Eer. Deze functies stopt hij in 1925 als het gezin naar Leeuwarden verhuist. 

Jelle is dan 16 jaar en keert in 1929 terug naar Sexbierum. Vader Feike en moeder Jantje komen pas in 1940 terug in Sexbierum. Nog geen jaar later (jan. 1941) overlijd moeder Jantje. Jelle en vader Feike bewonen daarna samen het huis aan de Haerrestreek.
 Jelle Bruinsma, dec. 1943

(Politie) foto Jelle Bruinsma, Huis van Bewaring Groningen, dec. 1943. Bron: Beeldbankwo2.nl - St.OVCG