Nieuwsberichten

Grote belangstelling in Dorpshuis te Ried (Frl) voor lezing over KP Sexbierum door Marre Faber-Sloots [ 6 feb. 2020].

Lezing KP Sexbierum - Dorpshuis Ried

Nieuws, berichten en aankondigingen over de website KPSexbierum, herdenkingen, tentoonstellingen en overige ontwikkelingen.

Radio reportage NOS - Afscheidsbrief Lolle Rondaan & Dagboek Riek Stork 
Ma. 2 december 2019, 06:08 uur
Thema: ​NIOD ontsluit oorlogsdagboeken: blijvende authentieke bronnen

Interview bij Tresoar met Marre Sloots (Tresoar) en Barbara Nijman (dochter van Riek Stork de verloofde van Lolle Rondaan) over het dagboek van haar moeder en de afscheidsbrief van Lolle Rondaan.

Subsidie Theaterstuk Overval St. Annaparochie
Artikel okt. 2019: Van Wad tot Stad
Idem: Franker Courant

Het project De Overval bestaat uit een theaterstuk over de overval op het bevolkingsregister van de vml. gemeente Het Bildt in de nacht van 25 op 26 september 1943. Met de actie werd getracht te voorkomen dat de mannen die verplicht in Duitsland tewerk werden gesteld, zouden worden opgepakt. De overval werd uitgevoerd door een knokploeg uit Liauckemastate in Sexbierum. De verzetsstrijders kwamen uit de huidige gemeentes Waadhoeke en Harlingen en ook de burgemeester speelde een belangrijke rol. Een aantal van de verzetsstrijders zal later verraden en gefusilieerd worden. De voorstelling wordt 4 keer opgevoerd op de plek waar de overval plaatsvond.

Opmerking: beide kranten artikelen bevatten historisch onjuiste feiten over het 'fusilleren van de 7 KP leden'.