Folkert Bergsma

Folkert Bergsma, geboren 16-6-1923, Rietveld 2 te Delft, is het tweede kind en de eerste zoon van Yke Bergsma, onderwijzer (geboren 1891 te Bergum) en Geertje Wiegers, handwerkonderwijzeres (geb. 1894 te Oldenhove). Folkert is vernoemd naar zijn opa Folkert Ritskes Bergsma.

Folkert heeft 1 oudere zus, twee jongere zussen en een broertje:
* Klazine (Sienie), geb. 1921
* Tine, geb. 1925
* Ellen (Ellie), geb. 1927
* Frans, geb. 1931

Het gezin woont op verschillende adressen, waaronder de Van Speijkstraat 2c, te Delft. Vader Yke is onder andere lange tijd hoofd van De Groen van Prinstererschool, N. Langendijk 46-48 en lid van het bestuur van de Ver. v. Geref. Schoolonderwijs. Folkert wordt kerkelijk gezien in de Gereformeerde traditie opgevoed. Tot in de oorlogsjaren ('42/'43) leidt vader Yke regelmatig Psalmavonden in de consistorie van de Oosterkerk. 

Na de lagere school gaat Folkert [in 1934] naar de MULO Den Haag Dr. A. Kuyperschool, Huyterstraat 2. Hij slaagt voor het B-diploma in juli 1938 tegelijk met klasgenoot Wim Noomen. Aansluitend gaat Folkert naar de HBS en slaagt in juli 1940 voor het HBS-B examen dat toegang geeft tot de Technische Hogeschool. Vanaf sept. 1940 staat hij ingeschreven aan de TH voor de richting Civiele Techniek. 

Inschrijving TH Delft

Folkert wordt lid van de christlijke studentenvereniging Societas Studiosorum Reformatorum (S.S.R.) afdeling Delft. Folkert Bergsma

[Bron: fotomateriaal Tresoar]