Adressen Onderduik van Michon

Een overzicht van de onderduikadressen na de aankomst (wo. 24 febr) van Michon en het eerste verblijf te [1] Harlingen ( bij J.F. de Jong; do. 25- en vr. 26 febr) en [2] Sexbierum (bij fam. Bruinsma, Liauckama; vanaf za. 27 feb):
Kaart onderduiklocaties Michon
Verblijf & Locaties
[3]- zaterdag (24/4) voor Pasen 1943: naar de Boerderij van Ruurd Abma tussen Oosthem en Abbega (1 maand)

via Gosse Hofstra (veehouder) – Schraard bemiddeld:

[4]- naar de Room Katholieke boer (Galema) in Makkumermeer [Tjerkwerd] (4 a 5 weken lang) (deze wil kostgeld)

via Gosse Hofstra – Schraard bemiddeld:

[5]- naar boer P. Hylkema in Gaastmeer (10 weken) 
* Michon heeft contact met de zoon van bakker Zeilstra te Gaastmeer; idem met huisschilder Attema
* Michon probeert het aan te leggen met de dochter van Hylkema

via Gosse Hofstra – Schraard bemiddeld:

[6]- naar boer Ype Reinsma - Schraard (Schettens) (7 wk); Michon regelmatig 's avonds thuis(?) bij Gosse Hofstra – Schraard (met nog 2 onderduikers)

* Michon stuurt een brief naar Sexbierum: hij zegt te zijn herkend door een NSB-er, wil terug naar Sexbierum en actief in de KP deelnemen („zijn plicht vanwege trouw aan de koningin“);
* Afspraak met Bruinsma: eerst een nieuw persoonsbewijs (en nieuwe foto te Bolsward) en dan naar Liaucakama ; na de overval St. Annaparochie (25/9) worden nieuwe persoonsbewijzen bewerkt door 'Joop Willemse';

[7]- maandagavond 20.00 u. begin oktober staat Michon toch aan de deur van Liauckamastate (NSB dreiging) en is hij terug te Sexbierum

* ochtend in oktober terug naar Bruinsma Sexbierum: woordenwisseling en weggestuurd
* brengt illegaal blad Vrij Nederland mee rond (met Lolle Rondaan)

via Lolle Rondaan:

[8]- naar De Jong (1 nacht) en Keegstra (12 dagen) - Marssum

* week lang bivak nabij Leeuwarden [Marssum] ivm 'schaduw' opdracht;
* 2e opdracht bivak Leeuwarden: schaduwen (enkele dagen)

* Michon vertoont verdacht gedrag (leugens) en op 1 november besluiten Bruinsma en Westra hem weg te sturen naar huis;
* 3 november (22.30 u. Harlingen): de aanslag op Van Wijnen (politieagent) en het uitloven van fl 10.000 beloning
* begin november: Michon aan de deur bij fam. Dijkstra met vragen over de onderduiker 'Jorritsma' (= agent Prins uit Harlingen, verdacht van aanslag op Van Wijnen)

[9]- Onderduik in ouderlijk huis Lolle Rondaan (Beetgum) [enkele weken]

Zondag 14 november krijgt hij op Liauckamastate van Bruinsma te horen dat hij niet langer welkom is en terug naar huis moet. Die avond neemt hij afscheid te Beetgum van de familie Rondaan en vertrekt hij de volgende ochtend.

Total: 0 Comment(s)