Een Pro Duitse Nederlander - Mâle Douwe

'Mâle' Douwe Hoekstra (geb. 23-10-1893), arbeider te Koehoal (Tzummarum), getrouwd met Wytske Weistra en vader van 13 kinderen, wordt genoemd in het verslag van de Assense rechtszaak door S. D de Jong als de persoon waarop door Schuil en Oswald een (mislukte) aanslag is gepleegd. In de krantpublicatie van de vonnissen van het Polizeistandgericht vanaf 21/02 wordt hij aangeduid als de 'pro-duitse Nederlander'.

Hoekstra werkt o.a. voor de Wehrmacht bij de Duitse stelling aan de zeedijk (oefenplaats voor afweergeschut) en 'terroriseert' dorpsgenoten zodanig dat zelfs NSB burgemeester K.R. Okkinga van Barradeel zijn 'beklag' bij Beauftragte Ross doet.

Male Douwe en Duitse soldaten

Foto: Douwe Hoekstra en twee Duitse soldaten.
Bron: Website Oud Tzummarum"

Rients Bruinsma beschrijft het verraad door Hoekstra van een (Zeeuwse) onderduiker te Oosterbierum die ontkomt en vervolgens op Liauckama onderduikt. Hoekstra komt daarmee op de lijst van te liquideren verraders. Er worden drie mislukte aanslagen op hem gepleegd [periode t/m sept. '43?]. Door ziekte sterft (!?) hij vervolgens al snel, aldus Bruinsma. In zijn verslag vermeldt hij geen namen van de aanslagplegers.

Dagboek van Gerben D. Oswald

In zijn nagelaten dagboekaantekeningen beschrijft Gerben Oswald op 5 september 1943 uitgebreid één van de aanslagpogingen die hijzelf samen met Gerrit Schuil uitvoerd. 

".... Opdracht Malle Douwe Hoekstra op te ruimen. Gerrit en ik elk gewapend met een Walther pistool 7.6 kal. .. Op verkenning. 4 dagen jacht op hem maar de kerel is geslepen en heeft een tweede instinct. ..." [Volledige verslag zie ..]

Veroordeling

In tegenstelling tot wat Bruinsma schrijft, melden diverse kranten (maart 1948) in verslagen van zittingen van het Bijzonder Gerechtshof de veroordeling van Douwe Hoekstra (54 jr.), landarbeider Tzummarum, tot 8 jaar RWI en verlies kiesrecht voor 't leven wegens verraad van diverse (4) mensen.

In de Leeuwarder courant (22-03-1956) wordt zijn plotselinge overlijden op 20 maart in het ziekenhuis te Harlingen op 63-jarige leeftijd bekend gemaakt door zijn weduwe.