Gerben Désire Oswald & Familie

Gerben Désiré Oswald, geboren 12-1-1920 Harlingen, is een zoon van Germen Oswald, geboren 6-12-1879 Harlingen, en Elisabeth Catharina Magadalena Corsten, geboren 23-9-1881 Harlingen. Gerben, een "nakomertje", is de jongste van drie kinderen en heeft één broer Hendrikus Sytse, geboren 20-7-1906 en één zus Catharina Hillegiene, geboren 22-6-1909.

De naam "Gerben Désiré" is afkomstig, via oma Elbregje Oswald - Collet, van overgrootvader Gerben Disorée Collet (Rijksbelastingcommies), geboren 24-09-1813 Dokkum, ook wel “Désiré”.

Vader Germen drijft een 'slijterij' (met sigarenverkoop) op het adres: Schritzen 37, 8861 CR Harlingen. Al in 1903 is het pand gekocht door 'opa' Hendrikus Oswald. In 1906 is een vergunning op het adres verleend voor het houden van een slijterij. Tenminste tot 1965 blijft het pand onder oudere broer Hendrikus Sijtse in bedrijf als slijterij.

Gerben verliest zijn beide ouders op jonge leeftijd en kort achter elkaar. Moeder Elisabeth Catharina overlijdt in 1931 als Gerben 11 jaar is. Vader Germen (her)trouwt in 1933 met Geertje Herrema, stadsgenote en ook weduwe (van caféhouder Ynze Flietstra). Ruim drie maanden later overlijdt Germen.

Op 13-jarige leeftijd blijft Gerben als wees achter met een (volwassen) broer en zus, ongetwijfeld (?) onder de hoede van stiefmoeder Geertje. Hij is dan vermoedelijk net een jaar aan zijn 4-jarige MULO opleiding begonnen.Portret Gerben D. Oswald
Gerben Désire Oswald