Verzet & Acties

Al ruim voor de officiële oprichting van de KP Sexbierum (okt. '43) waren de KP leden betrokken bij verschillende overvallen, aanslagen en andere verzetsactiviteiten. Ieder van hen heeft een persoonlijke aanloop en verzetsgeschiedenis die uitmond in het lidmaatschap van de KP Sexbierum. Vanaf begin '43 weten de mannen elkaar steeds meer te vinden bij het gezamenlijk organiseren en uitvoeren van acties.

Verzetsacties KP Sexbierum
Locaties van de verzetsacties


De bekendste en grootste acties zijn onder andere:

di. 03-08-1943 [1]
- Overval bureauhouder Sexbierum [Bureauhouder N.J. Nammensma District 44 Barradeel en Harlingen]

za. 14-08-1943 [2]
- Overval Beetgumermolen [Bureauhouder R.J. Wartena – district 42 Menaldumadeel]

do. 26-08-1943 [3]
- Overval Weidum no. 147 [Bureauhouder P.J. de Vries– district 2 Baarderadeel]

za. 28-08-1943 [4] (?)
- Overval bureauhouder Midlum [Plaatselijke Bureauhouder district 43 Franeker en Franekeradeel – S. Van der Schaaf ] [door Schuil, Oswald, G. Bertsch]

* +/- 3 weken voor de overval te St. Annaparochie: mislukte aanslag op van Wijnen door Tom & Piet (Gerrit Schuil & Gerben Oswald) te Harlingen 

za. 25/ zo. 26-09-1943 [5]
- Overval [door 7 man of 8?] op het Gemeentehuis St. Annaparochie 

wo. 03-11-1943 – 22.30 u. [6]
- Aanslag te Harlingen op S.B. Van Wijnen (politieagent) door Oswald en Schuil

Monument Overval Gemeentehuis St. Annaparochie

Momument Overval Gemeentehuis St. Annaparochie
[Bron: Nationaal Comité 4 en 5 mei]