Gerrit Schuil

Afscheidsbrief aan zijn familieleden
Bron: originele brief 

p1.

Assen. 14 Febr 1944
Liefste Allemaal

Het is moeilijk om de juiste woorden voor deze brief te vinden. 
Vanmiddag zijn we voor de Duitse rechtbank verschenen. Ik veronderstel, dat 
u inmiddels wel gehoord heeft, waarvoor wij indertijd gearresteerd
zijn. Met Gerben heb ik aan illegale werkzaamheden deelgenomen met
de overtuiging, dat we hiermede ons volk hielpen. Ik heb twee
maanden tijd gehad om hierover na te denken en ben tot de slotsom
gekomen dat het niet de juiste manier was. Gelukkig heeft onze actie
geen persoonlijke slachtoffers geëist, zodat wat dat betreft ik het 
vonnis rustig zal ondergaan. Houdt u sterk en op het ergste voorbereid 
De rechters hebben vanmiddag tegen 5 van de 6 beklaagden de
doodstraf geëist. Hoewel er teoretisch nog kans is op gratie, wil 
ik u geen valse hoop geven. Ik heb mezelf op het ergste voorbereid 
U moet steeds voor ogen houden, dat de overgang naar een nieuwe 
tijd met veel offers gepaard gaat. Tien duizenden vallen thans
voor de zaak, waar we voor vechten. Ook wij moeten het offer
brengen. Ik kan alleen hopen, dat hoe het ook afloopt, de menschen
eindelijk elkaar zullen leren begrijpen We zijn tot nog toe blind
geweest. Ik ga nu maar eindigen, mijn gevoelens kan ik toch niet
in woorden uitdrukken. Mijn laatste gedachten zullen bij jullie zijn,
want ondanks alles is er maar één thuis en nu voel ik eerst, wat de
Zoutsloot voor me geweest is Groet alle bekenden van me en de vrienden
Alle familieleden hartelijk(e) gegroet en Tante en Oom een stevige handdruk
U allen een laatste omhelzing van uw liefhebbende zoon en broer. Vader
Moeder, zuster en broers en zwager houdt me steeds in herinnering als voor den

p2
oorlog. Vaarwel en ik wens jullie een betere toekomst. Achter de
sombere tijden van heden

Jullie lief hebbende 
Gerrit
Brief Gerrit Schuil

Originele Afscheidsbrief (pdf)
[Bron: Tresoar]


Foto Gerrit Schuil - Groningen

De laatste (politie)foto van Gerrit, huis van bewaring of Scholtenhuis, december '43 Groningen

[Bron: beeldbankwo2.nl - Verzetsmuseum Friesland/ Oorlogs & Verzetsmateriaal Groningen]