Leden van de Knokploeg Sexbierum

Na besluitvorming door de leiding van het Friese verzet te Leeuwarden werd in oktober 1943 de Knokploeg Sexbierum officieel geinstalleerd met als leider Rients Bruinsma, veehouder op Liauckamastate.

Rients Bruinsma
Rients Bruinsma, KP Leider

De groep mannen die de KP vormde had zich al eerder bewezen met verschillende overvallen, aanslagen en andere illegale activiteiten. Aan de hand van die gebeurtenissen zijn als leden te beschouwen: 

Leden KP Sexbierum betrokken bij Overval Gemeentehuis St. Annaparochie
Leden KP Sexbierum

- Gerrit Schuil (Harlingen) alias 'Piet'
- Lolle Rondaan (Beetgum)
- Gerben D. Oswald (Harlingen) alias 'Tijger', 'Tom'
- Folkert Bergsma (Delft)
- Lubertus Blaauw (Groningen) alias 'Jelle van der Meer'

- Jisse Dijkstra (Beetgum)
- Frederik Jan Kleinbrinke (Wierden) alias 'Frits Kleinveld'
- Johannes van der Weit (Genum) alias 'Lytse Bouke'
- ...

Folkert Bergsma
Folkert Bergsma, KP

Een belangrijk spil in alle contacten was daarnaast Rients Westra, die als LO vertegenwoordiger wekelijks de 'onderduikbeurs' te Leeuwarden bezocht.

Rients Westra 1938
Rients Westra, LOEen veel grotere groep mensen was direct of indirect betrokken bij de activiteiten van de KP of behulpzaam. Zie deze lijst voor hun gegevens.