Knokploeg Sexbierum

Verzet & verraad in de Tweede Wereldoorlog

Deze website is gewijd aan de Knokploeg Sexbierum, verraad en verzet en de geschiedenis en verhalen van de mensen ("goed en fout") betrokken bij de dramatische gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een centrale plaats in de activiteiten van de KP Sexbierum was de Liauckama State van de familie Bruinsma.
Liauckamastate 2020
[Liauckama State 2010 - bron: Google Maps]