KP Sexbierum & Verzet: betrokken mensen

Voor een beter begrip van de verhalen over de KP Sexbierum en het verzet is dit overzicht van mensen die (direct of indirect) een rol speelden of betrokken waren. De gegevens zijn afkomstig van verschillende publieke bronnen en boeken.

Klik op de 'ronde plus' voor de detailgegevens.