Begrafenis & Herdenking

Rients Westra wordt op de dag van zijn overlijden [30-11-1944] in kamp Engerhafe (Aurich) begraven op het kerkhof van Georgsheil (3 km van Aurich vandaan) in hetzelfde graf en tegelijk  met Willem Heine (21 jr, Woudenberg), Bronislaw Waleka (25 jr. Random, Polen). Ze worden naakt 1 meter diep onder de grond begraven.  

Zijn vrouw, pleegdochter en familie leven tot ruim na de bevrijding in onzekerheid over zijn lot.  Een dag voor Pinksteren op zaterdag 19 Mei 1945 wordt het overlijdensbericht in Sexbierum ontvangen. Een paar dagen later [22 mei] maakt de krant melding van het binnengekomen bericht. De familie laat in de krant van 19 juni weten dat er eindelijk bericht is binnengekomen.

In De Zwerver van januari 1947 wordt een In Memoriam voor Rients geplaatst met een beschrijving van zijn laatste rustplaats: 

"Op het stille kerkhof in Georgsheil, een klein dorpje in de buurt van Aurich, slechts luttele kilometers verwijderd van de Nederlandse grens rust zijn stoffelijk overschot. Een eenvoudig plekje, waarop de letters "R. W." geplaatst door een vriend, die hem mede begraven heeft, wijst de rustplaats aan van dezen Vaderlander. "

Pas in 1952 vindt de identificatie plaats in het graf op de begraafplaats van Georgsheil. In 1952 zijn de overleden gevangenen door de Franse Opsporingsdienst opgegraven. In overeenstemming met de Dodenlijsten van de kerkgemeente werden bijna alle lichamen geidentificeerd en daarna in individuele graven herbegraven of naar andere begraafplaatsen, deels in het land van geboorte, weggevoerd. Ook het stoffelijk overschot van Rients wordt herbegraven in Sexbierum.

Halverwege hetzelfde jaar wordt door inwoners van Sexbierum een Commissie gestart om een monument op te richten voor Rients Westra. Dit leidt er toe dat in september 1953 een grafmomument wordt onthult en overgedragen bij het graf van Westra. De Vereniging 1940-'45, afd. Friesland is verantwoordelijk voor de plaatsing van een zuil met het opschrift: "Fallen yn de striid tsjin ûnrjocht en slavernij". Burgemeester J. Duker maakt tijdens de bijeenkomst bekend dat ook een straat naar Rients Westra zal worden genoemd. 

Bijna veertig jaar later in 1991 wordt zijn oude strijdmakker Rients Bruinsma begraven in het graf direct naast Westra.