De Winkel van Roorda

Familie van Familie

Frans Michon deserteert, na een verloftijd te Hillegom, uit het Duitse leger en meldt zich 24 februari 1943 [in uniform] in Harlingen bij de "winkel van Roorda", op zoek naar een onderduikadres. Als "familie van familie" wordt hij binnengehaald, vertrouwd en verder geholpen.

Fa. Th. Roorda & Zn.

Het uit Franeker afkomstige gezin Theodorus en Sytske Roorda vestigt zich met zeven kinderen in nov. 1909 te Harlingen aan de Havenstraat 1. Sinds mei 1902 is Theodorus als exportslachter aan de Havenstraat (1-3 en 5) werkzaam. In 1909 richt hij een vellen-bloterij & zeemleerfabriek aan de Kanaalweg 96 op en ontwikkelt dit tot een innovatieve leer- en zeemleerfabriek (1915).

Na het overlijden van Theodorus in 1919 zetten zijn zonen het bedrijf voort, waaronder oudste zoon Sidonius Jacobus (geb 17/3/1886). Sidonius trouwt in 1914 te Winschoten met Thecla Elisabeth Dröge (dochter van een pyamafabrikant te W.) met wie hij vijf kinderen krijgt. Hun zonen Theo J.P. en Reinard W. spelen (ongewild) een belangrijke rol in de geschiedenis van het verraad van de KP Sexbierum.

"Familie van familie"

De familie S.J. Roorda is in 1943 op twee manieren "gelieerd" aan de familie Fr. J. Michon:

a.
- de vader van Frans, Francois Johan Michon, is in maart 1937 getrouwd met Johanna Helena (“Annie”) van Maris, zijn 3e echtgenote en tot dan huishoudster in het gezin;
- de zus van “Annie”, Catharina Adriana (“To”), is in 1942 getrouwd met Theo Johan Piet Roorda (geb. 6-4-1915, vertegenwoordiger), de oudste zoon van Sidonius en Thecla;

b.
- de jongere broer van Theo, genaamd Reinhard Willem (geb. 13-4-1918), heeft begin ’43 'verkering' met een zus van Frans Michon, genaamd “Ans” [Johanna Maria, geb. 5-9-1920]

Tijdens het verlof van Frans (Hillegom febr. 1943), treft hij To en Theo twee keer en legt hij een bezoek aan hen af (Haarlem) samen met zijn (stief) moeder. Naar zeggen van Frans is het o.a. Theo die hem aanraad onder te duiken en hem ongetwijfeld het contact met Reinhard en Harlingen aan de hand doet. Afgaand op een brief d.d. 27 sept. '42, Osnabrück vanuit de kazerne aan broer Jan, waarin Frans naar Reinhard informeerd, kennen de twee elkaar.

Reinhard Willem Roorda's City Magazijn

Reinhard Roorda is de persoon bij wie Frans Michon zich als eerste meldt aan de Voorstraat 28. Op dit adres is het "City Magazijn" gevestigd, een winkel in huishoudelijke artikelen. [Het fenomeen en de winkelnaam "City Magazijn" komt in de jaren '30/'40 in meerdere plaatsen in Nederland voor.]

City Magazijn HarlingenHet pand is tot (en met) 1942 eigendom van Wouter Sinnema (koopman/ barbier), die al in de telefoongids van 1925 met het City Magazijn vermeld wordt. Sinnema verkoopt het pand [dienstjaar 1943] aan Henderikus Sijtse Oswald, koopman en "directeur eener N.V.". Hendrik Sijtse is de oudste broer van Gerben D. Oswald, één van de slachtoffers van het verraad van Frans Michon.

Tenminste tot 1948 staat R.W. Roorda, afgaand op de  telefoongids van Harlingen, aan de Voorstraat met Huishoudelijke artikelen. Zijn 'verkering' met Ans Michon heeft geen vervolg gekregen.

Zijn hulp aan en bekendheid met Frans Michon heeft eind 1943 ook voor hem grote gevolgen gehad - Lees 'Het Geval Fransje' .

Het huwlijk van Theo en To heeft tot lang na de oorlog stand gehouden.

Total: 0 Comment(s)